Mersin Kent Haber  -Mersin Yöresel Haber – Mersin Haber – Mersin Haberleri

Araç kiralama yapanlar için en iyi yazılım – program hangisi?

Araç kiralama yapanlar için en iyi yazılım – program hangisi?
42 views
04 Ekim 2019 - 19:55

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç kiralama sözleşmesi, kiralama hizmeti veren işveren ile araç kiralayan arasında özel bir mevzuat olarak düzenlenmiştir. Araç kiralama sözleşmeleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Karayolu Trafik Mevzuatı göz önünde bulundurularak, araç kiralama hizmeti yasal statü kazanmıştır.

Araç Kiralama Programı (Rent A Car) Sözleşmesi Nedir ?

Araç Kiralama sözleşmesi, aracı kiraya verenin taşıtın kullanımını kiracıya bırakmasını, buna karşılık kiracınında kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. Araç Kiralama sözleşmeleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu baz alınarak uzun süreli – kısa süreli şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. Bu net veya kesin bir ayrım değildir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi “İşleten:Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.” Bu maddeye göre uzun süreli araç kiralarında kiracı işleten sayılacaktır. Yine 2918 sayılı kanunun 85/1 hükmü “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” hükümlerinden anlaşılacağı gibi uzun süreli Araç Kiralama sözleşmesinde kiracının işleten olarak değerlendirilmesi araç nedeniyle zararın medyana gelmesi durumunda işletenin yani araç kiracısının müteselsil sorumluluğundan dolayı önem arz edecektir. Uzun süreli Araç Kiralama sözleşmelerindeki uzun sürenin ne olduğu konusunda net bir Yargıtay kararı olmamakla beraber Yargıtay bu konuda her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi görüşündedir.

Rent A Car sözleşmelerinde yaşanan problem ve sorunlarda sözleşme çeşidi uzun süreli olmayan Rent A Car sözleşmeleridir ve sorunların yaşandığı sözleşmelerde genellikle bunlardır. Uzun dönem araç kiralamaları kullanmadan ziyade ticari amaç taşırken şahsi kullanım amacıyle yapılan araç kiralama sözleşleri genellikle kısa sürelidir.

Araç Kiralama Sözleşmesi İmzalanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Araç Kiralama sözleşmelerinde Kiralanan aracın Rent A Car firmasına ait olduğuna dikkat edilmelidir. Bundan dolayı kiracı ruhatı iyi incelenmelidir. Aksi hallerde hukuki veya cezai problemler yaşanabilir.

2- Araç Kiralama sözleşmelerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırıldığından emin olunmalıdır.

3- Rent A Car sözleşmesi ile araç kiralanırken, sigortası ve kaskosu olan araç tercih edilmelidir. Aracın kasko türünün Rent A Car kaskosu olmasına da dikkat edilmelidir. Aksi durumda hususi kasko Rent A Car sözleşmesi ile ortaya çıkan zararları karşılamayacaktır.

4- Araç Kiralama işlemi sonrası araç teslim esnasında aracın hali hazır durumu teslim tutanağına geçirilmelidir.

5- Araç Kiralamalarında eğer araç hasarlıysa kiracı bu hasarların giderilmesini talep etmelidir. Eğer hasar giderilmezse aracı bir başkasıyla değitirilmesini talep etmelidir.

6- Araç Kiralamalarında eğer hasar teslim alındıktan sonra çıkarsa ve kiracının kullanımından kaynaklı değilse hasar veya ayıptan Rent A Car firması sorumludur. Bu sorun eğer kullanıma elverişliliği ortadan kaldırıyorsa kiracı sözleşmeyi fesh edebilir.

7- Araç Kiralama Firması kusurlu olmadığını ispat etmedikçe aracın sorunlu olmasından doğan (kaza, ölüm, yaralama) zararlarından sorumludur.

8- Araç Kiralamalarında kiracı araçtaki ayıpları gecikmesizin Rent A Car firmasına bildirmekle yükümlüdür.

9- Kiracının sebep olduğu kaza, ölüm, yaralanma vb. Zararlardan Rent A Car firması mali sorumluluk sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve sigorta teminat miktarı kadar sorumludur. Alkol gibi kiracı kusurundan kaynaklanan zararlardan kiracı sorumludur.

10- Araçta normal kullanım sebebiyle oluşan yıpranmalardan kiracı sorumlu değildir.

11- Kiracı aracı nasıl teslim almışsa öyle teslim etmek zorundadır.

12- Kiracı sözleşmeye aykırı kullanımdan doğan zararlar dışında başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin sözleşmeler geçersizdir.

Araç Kiralama Programı’nın Sağladığı Faydalar ve Avantajları

Yukarıda belirtilen tüm işlem süreçlerinin takip ve yönetimi Araç Kiralama Programı ile gerçekleştirilmesi son derece kolaydır. Araç Kiralama Programı ile hem aracı kiraya veren hemde kiracıya ait kiralama işlemleri kayıt altına alınmaktadır.

Araç Kiralama Programı ile ;

Otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektör için e-çözümler sunulmaktadır.

Kalite ve detaylara dikkat ederek Rent A Car programı geliştirilmiştir.

Piyasa koşulları ve pazar şartlarına uygun şekilde geliştirilmiş ve etkin çözümler sunmaktadır.

Araç Kiralama Programında sadeliğe ve kolay kullanıma özen gösterilmiştir.

Araç Kiralama Programı güncel tutulmaktadır.

Araç Kiralama Programı’nın Avantajları

Araç Kiralama Programı’nın başlıca avantajları şunlardır.

1- Düşün barındırma maliyeti

2- Ekstra kurulum gerektirmez

3- Kolay ve sade kullanım

4- Detaylı Raporlama

5- Hatırlatma seçenekleri

6- E-Fatura, KEP ve Sanalpos Entegrasyonları ile kolay ödeme seçenekleri

7- Sınırsız veri girişi, yedekle ve arşivleme

8- Detaylı Loglama ve Analiz hizmetleri sunmaktadır.

Araç Kiralama Programı’nın Sağladığı Kazançlar

1- Yönetimi son derece kolaydır

2- Şeffaflık sağlar

3- Kolay iş ve işlem takibi yapılır

4- Denetimi arttırır ve kolaylaştırır

5- Tasarrufu sağlar

6- Detaylı raporlama imkanı sağlar

7- Ön muhasebe işlemleri gerçekleştirir

8- Sınırsız işlem yapma imkanı tanır

9- Güvenli ve dinamiktir.

kaynak : http://arackiralamaprogrami.com

# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Mersin Kent haber Sitesinde Yer Alan Haberler Kaynak Gösterilip Paylaşılabilir.